8 juni 2020

Energiehuis deels weer open

Sinds 8 juni is ToBe weer gestart met cursussen. Kunstmin en Bibelot zijn tot nader bericht nog gesloten voor publiek.

Bericht d.d. 16 maart

Sinds maandag 16 maart, 13.00 uur, was het Energiehuis gesloten voor publiek. Alle activiteiten in het Energiehuis waren t/m 31 mei afgelast als gevolg van het coronavirus en de hiermee samenhangende maatregelen van de overheid. Alle organisaties in het Energiehuis communiceren deze maatregel en de hiermee gepaard gaande consequenties direct met hun eigen achterban.

De Schouwburg van Kunstmin is eveneens gesloten voor publiek. Kunstmin is tot nader bericht wel per mail en telefonisch bereikbaar. De websites van het Energiehuis en Kunstmin vermelden de meest actuele stand van zaken.